Geplaatst op: 9 februari 2023

Overname activiteiten KWC-uv per 9-2-2023

Met gepaste trots kunnen we melden dat m.i.v. 9 februari de Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging, Centrum voor Vakbekwaamheid in de Uiterlijke Verzorging (KWC-uv) haar activiteiten heeft overgedragen aan Stichting ToetsCentrum Intereducatief (TCI).

Met de wens om nadrukkelijker te werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering binnen de beroepssector Uiterlijke Verzorging heeft het bestuur van KWC-uv een juiste partij gevonden die deze doelstelling borgt.

TCI met Kwaliteitscentrum Uiterlijke verzorging (KWC-uv) zorgt samen met u voor kwaliteit in de uiterlijke verzorging. Van kwaliteit binnen opleidingen en examinering tot de kwaliteit van de zelfstandige ondernemers inzake certificeringen en bijscholingen in de uiterlijke verzorging.

Voortzetting KWC-uv;
Als onderdeel van stichting TCI zullen we de BAS- assessoren en proeven van bekwaamheid verder ontwikkelen en inhoud geven aan de onderwijsinnovaties die actueel zijn.

  • Verder professionalisering en digitalisering van de examenspecialisaties die u gewend bent van KWC-uv. Examens on demand beschikbaar en inzetbaar daar waar nodig. Aansluiting bij de thema‚Äôs inzet van flexibilisering in het onderwijs en leven lang leren.

Voortgang
Anbos heeft destijds met de oprichting van KWC-uv bewust gekozen voor bewaking van de kwaliteit van de uitstroom uit het MBO. Dit uitgangspunt is geborgd omdat alle huidige activiteiten inclusief de handelsnaam en logo, het opgebouwde archief, website etc. overgenomen en voortgezet woren door TCI. Gedurende de periode t/m 31 maart zal er een intensief traject worden opgestart om de overdracht zo effectief mogelijk te laten verlopen. Reeds gemaakte afspraken met KWC-uv zullen dan ook worden nagekomen.

Samen met het bestuur van KWC-uv zijn we ervan overtuigd op deze wijze de huidige activiteiten van KWC-uv te hebben geborgd en tegelijkertijd te hebben opgeschaald naar een meer kansrijke omgeving door deze samenwerking voor de kwaliteitsborging in de uiterlijke verzorging.

< Terug