Examenkwaliteit-mbo

Het Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging ondersteunt opleiders in het borgen van de kwaliteit van examinering. In de dienstverlening richt Kwaliteitscentrum UV (KWC-uv) zich op diverse aspecten omtrent examinering en de borging van kwaliteit. Samen met opleiders onderzoekt KWC-uv de gewenste kwaliteitsaspecten en ondersteunen we de borging van bewijsvoering en verantwoording voor de examencommissie van de opleider.

In de standaarden voor examenkwaliteit staat de verantwoordelijkheid van de examencommissie omschreven in het kwaliteitsgebied 'borging en afsluiting'.

Het borgen van deugdelijke diplomering en onderbouwen dat de student heeft voldaan aan de voorwaarden voor het diploma, certificaat of mbo-verklaring. Middels het examen vindt een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de beroepshouding die de examendeelnemer zich bij voltooiing van de opleiding zich moet hebben eigen gemaakt.

  • Kennispartner voor de branche uiterlijke verzorging,
  • Levering van valide en betrouwbare exameninstrumenten,
  • Beoordeling van geleverde leerresultaten door deskundige branche assessoren,
  • Vertaling van kwalificatie-eisen naar meetbaren toetsdoelen,
  • Expertise in ontwerp van kwaliteitsrapportages uit exameninstrumenten,
  • Ontwerp van examenonderdelen binnen diverse visies op onderwijs en examinering.

Samen brengen we de ontwikkelbehoefte in kaart en verzorgen we het gewenste ontwerp en maatwerk product voor uw onderwijsvraagstuk.

Neem contact op met uw vraag en maak een vrijblijvende afspraak; info@kwc-uv.nl