Examenreglement

Voor de examens van KWC-uv is het examenreglement van toepassing. In dit reglement worden alle diploma-eisen beschreven en de regels die KWC-uv hanteert voor haar examens