Klachten

Op deze pagina staat de klachtenprocedure van het KWC-uv.

Binnen alle mogelijkheden die KWC-uv/TCI heeft en de wet- en regelgeving toelaat, proberen wij uw examen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Natuurlijk staat de kwaliteit van de beoordeling bovenaan. Daarnaast trachten wij de examenkosten zo laag mogelijk te houden voor u als examendeelnemer.

Verbeteringen
Na ieder examen voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit om uw examenbeleving te meten.

Indien u daarnaast nog tips heeft horen wij die graag. U kunt deze sturen naar: info@kwc-uv.nl

Klachten
Indien u tegen een aspect (denk aan informatieverstrekking, inhoud of organisatie van het examen) van de examinering een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van TCI, kunt u dit binnen 2 weken na de bekendmaking van de examenuitslag indienen. Klachten die later dan de hiervoor genoemde termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

De volledige klachtenprocedure van KWC-uv/TCI treft u hier