Examens

Examens branchediploma

Theorie- en praktijkexamens

Schoonheidsspecialist

Als u een branche-­opleiding uiterlijke verzorging volgt, is KWC-uv uw partner bij het examineren van uw opleiding. Met een diploma van KWC-uv bent u verzekerd dat de kennis en vakbekwaamheid getoetst is volgens de laatste brancheregels en nieuwste inzichten.

Allround schoonheidsspecialist en specialisaties

Als u een branche-­opleiding uiterlijke verzorging volgt, is KWC-uv uw partner bij het examineren van uw opleiding. Met een diploma van KWC-uv bent u verzekerd dat de kennis en vakbekwaamheid getoetst is volgens de laatste brancheregels en nieuwste inzichten.

Visagie

Het Kwaliteitscentrum UV biedt het branche-examen Visagie aan. Scholen Visagie kunnen aan dit examen deelnemen. Hiervoor moeten zij zich aanmelden en moeten de kandidaten voldoen aan de exameneisen zoals deze in het Examenmodel Visagie staan beschreven.

Examenreglement

Voor de examens van KWC-uv is het examenreglement van toepassing. In dit reglement worden alle diploma-eisen beschreven en de regels die KWC-uv hanteert voor haar examens

Klachten

Op deze pagina staat de klachtenprocedure van het KWC-uv.