Visagie

Het Kwaliteitscentrum UV biedt het branche-examen Visagie aan. Scholen Visagie kunnen aan dit examen deelnemen. Hiervoor moeten zij zich aanmelden en moeten de kandidaten voldoen aan de exameneisen zoals deze in het Examenmodel Visagie staan beschreven.

De eisen voor de foto's en de make-ups in het beoordelingsportfolio van het branche-examen Visagie staat beschreven het Examenmodel Visagie. In het beoordelingsportfolio worden 6 make-ups van de kandidaat beoordeeld:

moodboard bruidBruidsmake-up
moodboard donkere huidDonkere huid
moodboard zwart-witZwart-wit
moodboard galaGala moodboard catwalkCatwalk moodboard themaThema

 

Scholen kiezen voor de 'thema make-up' in het beoordelingsportfolio 1 thema van de 5 vastgestelde thema's.

2. Praktijkexamen dag make-up

Het uitvoeren van een dag make-up

moodboard dag makeup

3. Praktijkexamen thema make-up

Scholen kiezen voor het praktijkexamen 'Thema make-up' 1 thema van de 5 vastgestelde thema's. De eisen die aan deze make-ups worden gesteld staan beschreven in het Examenmodel Visagie. Bij het aanvragen van een visagie-examen bij het Kwaliteitscentrum ontvang je de thema's.

Theorie-examen

Het theorie-examen is optioneel. Scholen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Vanaf schooljaar 2013-2014 is het theorie-examen namelijk geen verplicht onderdeel meer van het Visagie examen. Wel wordt de kennis bekend verondersteld. Scholen die het examen Visagie bij het KWC-uv afnemen, kunnen een theorie-examen aanvragen.

De examens zijn gebaseerd op de volgende exameneisen

Het examenmodel Visagie: Exameneisen verschillende make-ups

Het examenmodel Visagie: Exameneisen praktijk en theorie

In het basisdocument van het Examenmodel Visagie staat beschreven waar de foto's en modellen in het beoordelingsportfolio aan moet voldoen en welke eisen er zijn ten aanzien van de planning en organisatie van het examen.

Dit basisdocument ontvangen scholen nadat zij zich hebben aangemeld.