Assessoren

KWC-uv beheert, onderhoudt en ontwikkelt een pool van branche assessoren. Deze voldoen aan de eisen en standaarden die de branche stelt aan vakdeskundige beoordelaars. Allen zijn geregistreerd bij betreffende branches en beroepsregisters.Deskundige branche assessoren met rijke beroepservaring en getraind om te werken met diverse exameninstrumenten.

Branche assessoren
Alle branche assessoren uit de pool van KWC-uv/TCI hebben een rijke ervaring in het werkveld en zijn op de hoogte van de actualiteit van het vakgebied. Zij houden hun vakgebied bij en hebben inzichten in belangrijke onderwijsleerprocessen. Zij weten wat van een beginnend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht en kunnen goede feedback geven voor de ontwikkeling van uw student.
Indien gewenst worden 'verklaringen brancheassessor' opgemaakt die aan de branchevereniging laten zien dat het examen is afgenomen onder toeziend oog van een branche assessor.

Inhuur examenfunctionarissen MBO

inhuren assessoren mbo examens

Het Kwaliteitscentrum UV beschikt over een groot aantal gespecialiseerde assessoren die de examens voor MBO-3 en MBO-4 in alle vakken binnen de uiterlijke verzorging kunnen afnemen. Alle assessoren zijn getraind en hebben aantoonbaar hun vakkennis voor de specialistische behandeling aantoonbaar actueel.

Assessoren kunnen beroepsvaardigheden beoordelen binnen diverse examensettings. Bij een gestructureerde proeve van bekwaamheid, maar ook als vakexpert in een setting waarin de deelnemer haar vaardigheden door een professional wilt laten (be)oordelen. Het geven van (schriftelijke) feedback die de groei van uw student omschrijft.

Wanneer scholen via het Kwaliteitscentrum UV een assessor inhuurt, betrekt de school én het beroepenveld én wordt het examen(onderdeel) door de branche (ANBOS) erkend. De assessoren voldoen aan de eisen die de branche (ANBOS) hieraan stelt. Dit betekent dat een examen waar tenminste één assessor van het KWC-uv bij aanwezig is, wordt erkend door ANBOS. Kandidaten die voor dit examen(onderdeel) slagen, kunnen de specialisatie laten registreren bij ANBOS (Sectie Specialisaties).

Om een assessor in te huren moet tenminste drie maanden voor aanvang van het examen een aanvraag worden gedaan bij het Kwaliteitscentrum UV. Zij gaan dan op zoek naar een geschikte assessor. Per examen of examendatum wordt een aparte overeenkomst afgesloten. Het is niet noodzakelijk om vooraf een (raam)contract hierover met KWC-uv af te sluiten.

Ook is het mogelijk assessoren in te huren voor bijvoorbeeld Proeven van Bekwaamheid die niet door het KWC-uv zijn ontwikkeld. Wel moet de proeve dan voor aanvang van het examen aan het KWC-uv worden toegestuurd.

Schoonheidsverzorging

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Schoonheidsverzorging zijn geregistreerde BAS assessoren, aangewezen door de Anbos in stichting Branche examens Schoonheidsverzorging.

Voetzorg

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Schoonheidsverzorging zijn geregistreerde BAS assessoren, aangewezen door Provoet in stichting Branche examens Voetzorg (BRAVO).

Haarverzorging

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Haarverzorging zijn geregistreerde assessoren, bekend met beleid van branche organisatie Anko en de kwalificaties en servicedocumenten van haarverzorging niveau 2, 3 en 4.

Gewichtsconsulenten

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Gewichtsconsulent zijn geregistreerde assessoren, lid van beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

Fotografie

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Fotografie zijn geregistreerde assessoren, bekend in het vakgebied als expert op het gebied van fotografie.

Visagie/styling

De assessoren van KWC-uv kunnen werken met diverse exameninstrumenten van verschillende organisaties. Ze zijn bekwaam in het beoordelen van praktische vaardigheden en het afnemen van diverse soorten assessments.

De assessoren Visagie zijn geregistreerde assessoren, bekend in het vakgebied als expert op het gebied van make-up artiest.