Het Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging heeft als ambitie het expertisecentrum in Nederland te zijn voor examinering van opleidingen in de Schoonheidsverzorging en Visagie voor zowel particuliere als crebo-erkende scholen.
Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging ontwikkelt exameninstrumenten en examenprocedures die aansluiten bij de eisen van zowel de beroepspraktijk (branche) en de kwaliteitseisen van de inspectie van het onderwijs.
Tot slot streeft Kwaliteitscentrum UV permanent naar de inzet van kwalitatief goede assessoren, die zowel vakinhoudelijk als procesmatig aantoonbaar bekwaam zijn. Zij beheert daartoe een assessorenpool, waar aan de inhoud en de ontwikkeling hoge eisen gesteld worden.

Bij het uitvoeren van haar taken hanteert het Kwaliteitscentrum UV de volgende kernbegrippen:

  • Transparantie van kwaliteit en dienstverlening
    Examinering in het beroepsonderwijs is aan vele veranderingen onderhevig. Daarom is één van de kernwaarden van het Kwaliteitscentrum UV transparantie. Hierbij wordt niet alleen voor de exameninstrumenten en -processen gestreefd naar transparantie, maar ook bij haar communicatie en dienstverlening naar scholen. Eenduidige uitleg en een open structuur inzake kwaliteitszorg is voor het Kwaliteitscentrum UV belangrijk.
  • Samenwerking met de branche
    Het Kwaliteitscentrum UV is een exameninstelling voor de schoonheidsverzorging en visagie. Zij vindt het daarom van belang nauw aan te sluiten bij de eisen en wensen van deze branche. Hiertoe onderhoudt zij goede contacten met ANBOS (de brancheorganisatie schoonheidsverzorging) en stemt zij de exameninstrumenten, -processen en eisen die worden gesteld aan assessoren met de branchevereniging af teneinde aan scholen en deelnemers te kunnen garanderen dat de examinering voldoet aan de eisen van het georganiseerd bedrijfsleven.
  • Samenwerking met de scholen
    Bij haar dienstverlening aan particuliere en crebo-erkende scholen streeft het Kwaliteitscentrum UV naar een goede samenwerking met de scholen inzake examinering. Evaluatie-instrumenten en -momenten en bijeenkomsten met (docenten van) scholen dragen bij aan een open communicatiestructuur met scholen inzake de examinering. Hierdoor kan en wil het Kwaliteitscentrum UV haar dienstverlening goed laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden die scholen hebben bij de uitvoering van de examens.
Joomla SEF URLs by Artio