De voortgezette opleiding (VO) ‘Schoonheidsverzorging’ is een door de branche erkende vakopleiding waarin schoonheidsspecialistes zich verder kunnen verdiepen in het vakgebied. Om de Voortgezette Opleiding te mogen volgen, moet een kandidaat minimaal een opleiding op niveau 3 in de schoonheidsverzorging hebben gevolgd.
Naast de Voortgezette Opleiding is het mogelijk examens  te doen voor de afzonderlijke Specialisaties.
De diploma's van het Kwaliteitscentrum UV worden door ANBOS erkend.

Diploma's
Examenkandidaten kunnen een diploma behalen voor een afzonderlijke specialisatie wanneer zij zowel het theorie- als het praktijkexamens van de specialistische behandeling behalen.
Om het diploma van de Voortgezette Opleiding te behalen, specialiseert de kandidaat zich in vier specialistische behandelingen. Naast deze vier specialistische behandelingen moeten ook vier verplichte algemene vakken voldoende worden afgesloten.

Examens
De examens van de specialisaties bestaan uit een praktijkexamen en een theorie examen. Voor het diploma 'Ontharingstechnieken' moeten tevens twee opdrachten worden gemaakt en een voldoende voor het praktijkexamen 'Elektrisch Ontharen: methode Blend' zijn behaald. De algemene vakken worden afgesloten met een theoretische examen, voor 'Psychologie' betreft dit als enige een mondeling theorie examen.
Vanaf 2013 gelden de nieuwe exameneisen voor de verschillende onderdelen.

Toelating en inschrijving examens
Een kandidaat kan zich individueel aanmelden en inschrijven voor een examen(-onderdeel) bij het Kwaliteitscentrum UV. Om toegelaten te worden tot één van de examens van de Voortgezette Opleiding moet de kandidaat minimaal een diploma Schoonheidsverzorging op niveau 3 hebben (STIVAS, MDGO-UV, MBO-3 Schoonheidsverzorging danwel daarmee bij besluit van het bestuur gelijk te stellen diploma’s).

Examenreglement
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle regels en richtlijnen verwijzen wij graag naar het examenreglement van KWC-uv.

 sv1

Joomla SEF URLs by Artio