Stichting Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging

 Bezoekadres KWC-uv:
 Pompmolenlaan 16
 3447 GK Woerden

 Bezoekadressen TCI:
 Dorpsstraat 47 of Noorderwoerd 56
 Schoonrewoerd

 Telefoon algemeen secretariaat:
 0345 - 565666
 (maandag t/m vrijdag 9:00-15:00 uur)

 E-mail:
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Postadres KWC-uv en TCI
 Dorpsstraat 47
 4145 KB Schoonrewoerd

 

 

MEDEDELING

Beste relatie,

Met gepaste trots kunnen wij melden dat m.i.v. 09-02-2023 de Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging, Centrum voor Vakbekwaamheid in de Uiterlijke Verzorging (KWC-uv) haar activiteiten heeft overgedragen aan Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI).

Aanleiding:
De veranderende marktomstandigheden en de wens om nadrukkelijker te werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering binnen de beroepssector Uiterlijke Verzorging heeft het bestuur van KWC-uv een juiste partij gevonden die deze doelstelling borgt.

TCI met Kwaliteitscentrum Uiterlijke verzorging (KWC-uv) zorgt samen met u voor kwaliteit in de uiterlijke verzorging. Van kwaliteit binnen opleidingen en examinering tot de kwaliteit van de zelfstandige ondernemers inzake certificeringen en bijscholingen in de uiterlijke verzorging.

Voortzetting KWC-uv:
Als onderdeel van stichting TCI zullen we de BAS- assessoren en proeven van bekwaamheid verder ontwikkelen en inhoud geven aan de onderwijsinnovaties die actueel zijn.
Zodat u in de toekomst niet een examen organiseert op een vast examenmoment, volgens vooraf geplande criteria, maar een SKILLS-party plant waarbij uw student kan laten zien wat ze kan en wil presteren. De BAS-assessoren zullen passende feedback geven die uw student mee kan nemen in haar ontwikkeling. Ook is hiermede de borging voor kwaliteit en onderdeel van het diplomasupplement van toegevoegde waarde voor de verdere loopbaanontwikkeling van uw student.

Verder professionalisering en digitalisering van de examenspecialisaties die u gewend bent van KWC-uv. Examens on demand beschikbaar en inzetbaar daar waar nodig. Aansluiting bij de thema’s inzet van flexibilisering in het onderwijs en leven lang leren.

Voortgang:
ANBOS heeft destijds met de oprichting van KWC-uv bewust gekozen voor bewaking van de kwaliteit van de uitstroom uit het MBO. Dit uitgangspunt is geborgd omdat alle huidige activiteiten inclusief de handelsnaam en logo, het opgebouwde archief, website etc. overgenomen en voortgezet worden door TCI. Voornoemde partij is bekend met de werkzaamheden derhalve verwachten wij een geruisloze overdracht. Gedurende de periode t/m 31 maart 2023 zal er een intensief traject worden opgestart om de overdracht zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kennisoverdracht zal op medewerkersniveau plaatsvinden. Reeds gemaakte afspraken worden dan ook nagekomen.

Ook voor het afnemen van de examens zal TCI gebruik maken van getrainde vakbekwame assessoren voor zowel de schoonheidsverzorging als de visagie, die voldoen aan de eisen die de branche hieraan stelt. Om de kwaliteit van zowel de examens als van de deskundigheid van de assessoren te kunnen waarborgen, verzorgt TCI de algemene en vakinhoudelijke docent- en assessorentrainingen. De verplichting die KWC-uv is aangegaan met de stichting BAS waarin is vastgelegd waaraan de exameninstelling en de daar werkzame assessoren dienen te voldoen worden derhalve overgenomen. Hiertoe zal door ons een budget bij overname ter beschikking worden gesteld.

TCI zal u t.z.t. informeren hoe zij huidige en toekomstige samenwerking en uitvoering met u verder wil oppakken. Pas ná overdracht zal de huidige examenlocatie van het KWC-uv mogelijk worden verplaatst.

Tenslotte:
Wij zijn er van overtuigd op deze wijze de huidige activiteiten van het KWC-uv te hebben geborgd en tegelijkertijd te hebben opgeschaald naar een meer kansrijke omgeving door de samenwerking met TCI. In onze optiek zal de samengevoegde organisatie een nog betere (voortrekkers)rol kunnen invullen rondom de kwaliteitsborging van de uiterlijke verzorging.

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor de buitengewoon goede samenwerking de afgelopen 20 jaar! Wij gaan er van uit dat het nog beter zal gaan in de toekomst.
Indien u nog vragen heeft rondom de aanleiding kunt u contact opnemen met de voorzitter Peter Luijkx (010 - 52 43 444, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Voor vragen m.b.t. de voortgang kunt u contact opnemen met de directeur van TCI Mw. Liesbeth Kieboom (06 - 2000 4186, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Met vriendelijke groet,

Peter Luijkx
voorzitter Stichting KWC-uv

Joomla SEF URLs by Artio