De Algemene Examencommissie Schoonheidsverzorging bewaakt (in opdracht van het bestuur) de kwaliteit van de examens van zowel de de branche-opleidingen, waaronder de Voortgezette Opleiding en Specialisaties, de kwaliteit van de examens in het MBO als ook de borging van de kwaliteit van de assessoren. Tevens behandelt de examencommissie ingekomen brieven, klachten en vrijstellingsverzoeken.

De Algemene Examencommissie bestaat uit de volgende personen (+ een ambtelijk secretaris) en vergadert ongeveer eens in de vier maanden.

Leden:
- Marilène Hanewald - de Luca (voorzitter)
- Gudrun Has
- Milou Bijlefeld
- Judith van Eersel


Naast de algemene controle op kwaliteit is de Algemene Examencommissie tevens (in opdracht van het bestuur) verantwoordelijk voor de afwikkeling van klachten rondom examinering in de Schoonheidsverzorging.
Heeft u een klacht over een examen of over een andere dienst van het Kwaliteitscentrum UV, dan moet u gebruik maken van het klachtenformulier. Verzoeken om vrijstellingen o.i.d. dienen altijd vergezeld te gaan met de offciele bewijsstukken zoals diploma's, cijferlijsten en studiebelastingsuren.

 

Joomla SEF URLs by Artio